KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-147 2019-06-11
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr. V17-147

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 4 d. potvarkį Nr. V16-25 „Dėl Voldemaro Maziliausko kandidatūros teikimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Voldemarą Maziliauską Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. birželio 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Vytenis Tomkus

 

Į pradžią