KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-123 2019-05-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR.V17-230 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR.V17-230 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. V17-123

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašą ir įkainius, patvirtintus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. V17-230 ,,Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

,,2. Specialiosios socialinės paslaugos

2.1. Socialinė priežiūra

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos sudėtis

Paslaugos teikimo trukmė/

dažnumas

Mato

vnt.

Paslaugos kaina

(vieno vnt.)

Paslaugos kaina per mėnesį

 

 

Pagalba į namus

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

 

Iki 10 val. per savaitę asmens namuose

 

1 val.

 

3,52 Eur

 

 

-

 

 

 

 

*Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas, maitinimo organizavimas (organizuojant maitinimą labdaros valgykloje arba vaikų dienos centruo-

se),  kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

(namų ruošoje, tvarkant  pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas,  savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.)

 

Pagal poreikį

 

 

1 val.

 

 

Nemokamai

 

 

 

 

Nemokamai

Apgyvendi-nimas savarankiško gyvenimo kambariuose

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba namų ruošoje, tvarkant  pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.)

 

Neterminuota

 

1 para

 

1,19 Eur

 

 

 

-

Laikinas

apnakvindini-mas

 

Informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

nakvynės suteikimas,

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (dušas),

minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuvėlė); esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros. Šaltojo sezono metu – pagal poreikį

 

  1 para

 

5,93 Eur

 

-

*Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas,

psichologinė pagalba,

apgyvendinimas, maitinimo organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje

 

Pagal poreikį

 

1 kartas

 

Nemokamai

 

Nemokamai

*Psichoso-cialinė pagalba

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

Pagal poreikį

1 kartas

Nemokamai

Nemokamai

*Apgyvendi-nimas nakvynės namuose ir krizių centruose (Paramos šeimai centre)

Informavimas, konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas; esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Iki 6 mėn. ar ilgiau

1 para

11,42 Eur

 

-

 

 

 

Šeimai, patiriančiai socialinę riziką ir auginančiai vaikus, arba vaikams iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, pagal pateiktą informaciją socialinių paslaugų poreikio vertinime * pažymėtos socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

 

2.2. Socialinė globa

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos  sudėtis

Paslaugos teikimo trukmė/

dažnumas

Mato

vnt.

Paslaugos kaina

(vieno vnt.)

Paslau-gos kaina per mėnesį

 

Dienos

socialinė globa

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), psichologinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. panašaus pobūdžio pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),  darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (siuvimas, mezgimas,  patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose

 

1 val.

  4,50 Eur

  

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę centre

val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę centre

 

1 val.

 

2,88 Eur (asmeniui su negalia)

 

4,31 Eur (asmenims su sunkia negalia)“

-

 

2. Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Vytenis Tomkus

 

Į pradžią