KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-16 2015-01-29
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. V17-16

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. V17-449 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Romualdas Urmilevičius

 

Dokumento priedai:
V17-16 - DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią