KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6506
1. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
3. DĖL LEIDIMO FORMUOTI NAUJĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOJE
4. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. V17-318 "DĖL 7 PROCENTŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI ATITINKAMIEMS METAMS SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
5. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
6. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ
7. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS "REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE" ĮGYVENDINIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
9. DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO IR TOKIŲ SKLYPŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO GATVEI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis